Dokumenti za prodaju nekretnina

 
PRODAJA KUĆE - POTREBNA DOKUMENTACIJA
- Izvadak iz zemljišne knjige-gruntovnica
- Izvadak iz katastra (tekstualni i grafički)
- Lokacijska i građevinska dozvola
- Projektna dokumentacija po kojoj je izdana građevinska dozvola
- Ukoliko je kuća građena prije 1968. godine «Uvjerenje» - Republike Hrvatske, gradskog zavoda za katastar i geodetske poslove, odjel za katastar zemljišta i nekretnina
- Preslika osobne iskaznice
- Dokaz načina stjecanja vlasništva ukoliko kuću nije gradio prodavatelj (kupoprodajni ugovor, ugovor o nasljeđivanju, ugovor o darovanju)

PRODAJA STANA - POTREBNA DOKUMENTACIJA
- Izvadak iz zemljišne knjige - gruntovnica
- Kupoprodajni ugovor o načinu stjecanja nekretnine ili ugovor o darovanju ili nasljeđivanju
- Preslika osobne iskaznice
- Po mogućnosti tlocrt

PRODAJA STANA - VANKNJIŽNO VLASNIŠTVO
- Kupoprodajni ugovor ovjeren od strane javnobilježničkog ureda i porezne uprave
- Ukoliko su nekretnine nove u izgradnji (lokacijska dozvola; elaborat o etažiranju zgrade)
- Preslika osobne iskaznice
- Po mogućnosti tlocrt

ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA - GRADILIŠTA POTREBNA JE DOKUMENTACIJA
- Izvadak iz zemljišne knjige-gruntovnica
- Izvod iz katastra tekstualni i grafički
- Lokacijska dozvola i građevinska dozvola (nije uvijet)
- Izvod iz prostornog plana (po novom GUP-u) što se može graditi u namjeni do koliko BRP-a
- Preslika osobne iskaznice
- Dokaz o načinu stjecanja zemljišta (ugovor o kupoprodaju, darovni ugovor i rješenje o nasljeđivanju)

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRODAJU KUĆE, STANA I POSLOVNOG PROSTORA U IZGRADNJI
- Izvadak iz zemljišne knjige-gruntovnica za zemljište
- Lokacijska i građevinska dozvola
- Projektna dokumentacija po kojoj je izdana građevinska dozvola
- Za stanove, lokale i urede etažni elaborat