Etažiranje

 
Etažiranje je postupak kojim se uspostavlja vlasništvo nad točno određenim, posebnim dijelom nekretnine - tzv. etažno vlasništvo, te je u tu svrhu potrebno izraditi Elaborat s planom posebnih dijelova objekta. Etažnim elaboratom se dakle, registrira zatečeno stanje na terenu, ne ulazeći u problematiku eventualno postojećih odstupanja od građevne dozvole.

Od čega se sastoji etažni elaborat?
- tabelarni prikaz vrste i veličine prostora
- tabelarni prikaz vlasništva posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
- prijedlog diobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
- prijedlog diobe građevinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na udjele u vlasništvu na posebnim dijelovima nekretnine
- grafički dio elaborata sa bojom označenim posebnim dijelovima
- prijedlog upisa u zemljišne knjige
- opći uvjeti (određuje odnose suvlasnika i korištenje nekretnine)
- sporazum o prihvaćanju elaborata (potpisuju svi suvlasnici - uvjet u gruntovnici)

Što se postiže etažiranjem?
- formalno-pravno jedinstvo nekretnine (zemljišta kao ex društvenog vlasništva i zgrada koji su na tom zemljištu izgrađene)
- uspostava vlasništva na točno određenom dijelu nekretnine
- mogućnost upisa tereta na posebnom dijelu nekretnine
- jednoznačno određivanje zajedničkih dijelova nekretnine, time i mogućnost upravljanja i raspolaganja zajedničkim dijelovima u skladu sa zakonom