Katastarska općina

 
Katastarska općina u pravilu obuhvaća područje jednog naseljenog mjesta s pripadajućem zemljištem.

Vidi: katastar