Sudionici u gradnji i projektna dokumentacija

 
Sudionici u gradnji su:

- investitor (pravna ili fizička osoba)
- projektant (arhitekt ovlašten za projektiranje)
- revident (ovlašteni inženjer ili arhitekt koji obavlja kontrolu projekata)
- izvođač (osoba registrirana za obavljanje djelatnosti gradnje i izvođenja)
- nadzorni inženjer (osoba ovlaštena za provedbu stručnog nadzora gradnje, koji se provodi u ime investitora).

Koji su vam projekti potrebni za građenje?

- idejni projekt (potreban je za ishođene lokacijske dozvole)
- glavni projekt (potreban je za ishođenje građevne dozvole)
- izvedbeni projekt (u njemu su detaljno razrađena sva tehnička rješenja)