Glavni projekt

 
Glavni projekt detaljnije razrađuje sve elemente građevine definirane u idejnom projektu (tehnička rješenja građevine te prilagodbu zakonima i propisima).

Glavni projekt ne smije biti u suprotnosti sa idejnim projektom, a izrađuje ga ovlašteni arhitekt.

Ako gradite kuću do 400 m², glavni projekt mora biti izrađen i potvrđen od ovlaštenog arhitekta, ali ga NIJE potrebno potvrditi od strane nadležnog tijela (županije/grada). Kada započnete građenje, na gradilištu morate imati glavni projekt (izrađen i potvrđen od arhitekta)

Ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, glavni projekt sadrži:
* arhitektonski projekt,
* građevinski projekt,
* elektrotehnički projekt,
* strojarski projekt,
* procjenu cijene izgradnje građevine,
* po potrebi i druge projekte

Usporedba ­glavnog i idejnog projekta za obiteljsku kuću
­Cijena glavnog projekta ovisi o samom projektu i usluzi koju naplaćuje ovlašteni arhitekt. Ako želite saznati više o cijeni glavnog projekta, pogledajte Pravilnik o cijenama usluga arhitekata i inženjera u graditeljstvu.