Idejni projekt

 
Idejni projekt je dokument koji vam je potreban da bi dobili rješenje o uvjetima gradnje.

Idejni projekt govori o tome gdje će se na parceli nalaziti građevina i kako će ona izgledati (koliko će biti velika, koliko će imati prozora i vrata, koliko prostorija...) Idejni projekt ne smije biti u suprotnosti sa zakonima i prostornim planovima, a izrađuje ga ovlašteni arhitekt.

Cijena idejnog projekta ovisi o samom projektu i usluzi koju naplaćuje ovlašteni arhitekt. Ako želite saznati više o cijeni idejnog projekta pogledajte Pravilnik o cijenama usluga arhitekata i inženjera u graditeljstvu.